Participation Party Europe /  Teilnahme Partei Europa / Participatie Partij Europa

A radical social liberal party

Welcome to the website of the Participation Party Europe

The Participation Party Europe is a transnational political party being formed. It will start off if there are enough members supporting the principles of the PPeu.  PPeu’s manifesto includes two articles that you can read here.

When your are interested, when you want to become a member of the PPeu, issue a statement of support or receive PPeu’s newsletter please use the contact form. 


Willkommen auf der Webseite der Teilnahme Partei Europa

Die Teilnahme Partei Europa ist eine transnationale politische Partei der noch eingerichten werden mus. Sie wird beginnen, wenn es genügend Mitglieder sind die Prinzipien der PPeu unterstützen. Das Manifest der PPeu enthält zwei Artikel, die Sie hier lesen können.

Wenn Sie interessiert sind, wollen Sie Mitglied der PPeu werden, eine Erklärung zur Unterstützung geben oder den Newsletter des PPeu herhalten wollen, benutzen sie bitte das Kontaktformular. 


Welkom op de website van de Participatie Partij Europa

De Participatie Partij Europa is een nieuwe, transnationale politieke partij in oprichting. De partij zal van start gaan als er voldoende leden zijn die de beginselen van de PPeu ondersteunen. Het beginselprogramma van de PPeu omvat twee artikelen die U hier kunt lezen. Hieronder vind u ook een pdf document met een kernachtige samenvatting van de hoofdlijnen van beleid van de PPeu.

Als u na lezing van de artikelen, lid wilt worden van de PPeu, een steunbetuiging wilt afgeven, of geabonneerd wilt worden op een nieuwsbrief (engelstalig) gebruik dan het contactformulier

 

PPeu in het kort
Kort overzicht van standpunten van de PPeu.
PPEU in het kort.pdf (76.18KB)
PPeu in het kort
Kort overzicht van standpunten van de PPeu.
PPEU in het kort.pdf (76.18KB)

.